Planet Rhône

Le journal des vins de la Vallée du Rhône

Stillet over for klimaændringer, satser jeg på det geniale hos vinproducenterne!

"Découvertes en Vallée du Rhône 2015" - 4/4


Bernard Burtschy, stort navn inden for fransk vinjournalistik, er fortrøstningsfuld. Faktisk ændrer vine og vores forbrugsvaner sig, men det markerer, at vinproduktionen har været rystet mere end én gang i sin historie. Med ankomsten af den lille istid i midten af det sekstende århundrede, med invasionen af lusesyge på de europæiske vinmarker tre århundreder senere, med globaliseringen af vin og smag i de seneste årtier…

Men lad os ikke sammenblande de kræfter, der skubber vinproduktionen til at ændre sig i dag.

Den første, formentlig den hurtigste og dermed mest synlige, er relateret til markedet og vores forbrugsvaner. Fordi ifølge Bernard Burtschy vores næser og vores ganer ligeledes underlægges modens luner.

«Mode inden for smag eksisterer, den er cyklisk: tidligere var det det søde, i dag det friske og om et par år det bitre …». Det er derfor en kraft, der påvirker vinens aktualitet, men som sandsynligvis ikke vil ændre sig i dybden.

Den næste er langsommere, sværere at bemærke og forstå. Det er den vin, der ændrer sig ved tilpasningen til omverdenen, herunder klima. Langsomt, skridt for skridt.

Har vi derfor brug for at tilpasse vores vinmarker med en ændring af vinstokke? Sandsynligvis, men det har vi altid gjort. Vil de såkaldte beskedne druesorter spille en vigtig rolle i denne ændring? Dette synes muligt, for de beskedne i dag kan blive morgendagens stjerner. Men glem ikke, at vinproducenter har flere kort at spille ved håndteringen af klimaet: de forskellige kloner og plantematerialer i almindelighed, den drivende tilstand, druernes modenhed og vinfremstilling har vist deres effektivitet ved at skabe vine i et skiftende klima.

For Bernard Burtschy vil den reelle forandring i vinverdenen komme indefra, fra landbrugets verden, ikke ude fra markedet og modeluner.

«Men for at foretage disse nødvendige ændringer skal alle oprindelsesbetegnelser, der benyttes af personer, der leder eksperimenter fornyes. Vi får brug for frihed i AOC, mindre stivhed.»


Foto : ©Thomas O’Brien