IDENTITET OG HISTORIE

Vinmarkerne i Rhônedalen har eksisteret
i mere end 2000 år.

 1. 1.

  I begyndelsen... opbrud

  Rhône-dalen opstår som et resultat af et geologisk sammenstød mellem Massif Central og Alperne, der skaber en sprækkedal, der oversvømmes af Middelhavet. For 300 millioner år siden frembragte vulkansk aktivitet i Massif Central Rhône-dalens nordlige granitklipper. I syd var det på hinanden følgende aflejringer fra floder og havet, især kalkholdige, der formede relieffer som Dentelles de Montmirail – der egentlig er revler af nedslidt takket kalksten – og Mont Ventoux. For 40 millioner år var det alpernes frembrud, der fik dalen til at styrte sammen, hvilket adskilte de to massiver. Den alpine bugt, der blev skabt på denne måde, blev opslugt af Middelhavet, der her gradvist aflejrede og opbyggede et hårdt bundlag af kalksten og mergel. Senere, da Gibraltarstrædet lukkes, medfører det en betydningsfuld sænkning af Middelhavets niveau, hvilket forårsagede en uddybning af Rhônens flodleje, der dannede flodterrasser på begge sider af dalen og blandede de forskellige tilførte elementer med skråningernes jorder: sand og ler der indeholdt kiselholdige småsten. I dag består jorderne af 4 klippetyper: granit, sandet kiseljord, kalksten og ler. Dette grundfjeld spiller en central rolle i reguleringen af tilførslen af vand til vinplanterne. Og dette giver frem for alt Rhône-vinene deres aromaer og smag.

 2. 2.

  Et af de ældste vindistrikter

  I det 4. århundrede f.kr., under den græske kolonisering, blev der dyrket vin i Marseille. I den nordlige del af Rhône-dalen udvikledes vindyrkning fra begyndelsen af det 1. århundrede e.kr., og vindistriktet blev derpå en konkurrent til de italienske vindistrikter. Det er for eksempel i denne periode, at den gallo-romanske villa, Molard, den vigtigste romerske vingård til dato, blev opført tæt ved Rhônen i Donzère. Det er også i denne periode, at der i dette område etableres værksteder, hvor man fremstillede amforaer, der var beregnet til transport af vin og fiskesauce. Det er disse amforaer (dolia, der er latin for stenkrukker), der gør det muligt at påvise tilstedeværelsen af sandsten og sand i denne periode, som i Chusclan, Tresques, eller i bjergmassivet Cèze, og tilstedeværelsen af ler (lerkeramik fundet i Saint-Laurent des Arbres, Sauveterre,…). Disse arkæologiske fund kombineret med historisk forskning beviser, at Rhônens vindistrikt er ældre end mange andre. Romerne, der sejlede op ad Rhônen, grundlagde byen og derefter vindistriktet Vienne, der med det samme fik et godt ry. Grundlæggelsen af by og vindistrikt indebar hårdt og omfattende arbejde: kulegravning, anlæggelse af vinmarker og opførsel af små mure til at beskytte terrasserne. Og resultatet var det første skridt hen imod et kommercielt vindistrikt. Romerrigets fald var et hårdt slag for vindistriktet, der lige pludselig stod uden et afsætningsmarked, med undtagelse af vingårdene tæt ved Middelhavets havne og de vindistrikter der var beliggende i den nordlige Rhône-dal, der forsynede Lyon. I middelalderen var det kirkens indflydelse, der gjorde det muligt at få gang i vindyrkningen igen.

 3. IVème s.

   

  3.

  Pavernes vin

  I det 13. århundrede afstod Louis d. 8 Comtat Venaissin til Pave Gregor X. I det 14. århundrede, da paverne er etableret i Avignon, hvor de er store beundrere af den lokale vin, anlægger de et vigtigt vindistrikt rundt om Avignon. Johannes XXII, den anden af de syv avignonske paver, får opført en sommerbolig i Châteauneuf du Pape. Benedikt XII, den tredje af de avignonske paver, påbegyndte opførslen af Palais des Papes (Pavernes Palads). Senere, i slutningen af de 17. århundrede, og igennem 200 år, bliver havnen i Roquemaure (Gard) et vigtigt centrum for afsendelse af varer via flodvejen. "Coste du Rhône" var dengang navnet på et administrativt distrikt i Viguerie d'Uzès (Gard), der var berømt for sine vine. I 1650 bliver der indført en bestemmelse for at garantere vinenes oprindelse og kvalitet. Det er først i midten af det 19. århundrede, at La Côste du Rhône bliver til Les Côtes du Rhône, da man udvidede benævnelsen til også at omfatte, de vindistrikter der lå på Rhône-flodens venstre bred. Deres renommé, som de havde opbygget i løbet af århundrederne, blev lovformelig godkendt af domstolene i Tournon og Uzès i 1936.

 4. 4.

  AOC-betegnelsens opståen og AOC’erne!

  Rhône-dalen, der lægger stor vægt vinens kvalitet, har spillet en aktiv rolle i etableringen af den franske vinindustris appellationer. I 1930’erne blev den visionære Baron Le Roy appellationens forkæmper. Som vinavler i Châteauneuf du Pape kæmpede han for anerkendelsen af denne appellations karakteristika og opnåede betegnelsen AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) for den i 1933. De licitationsbetingelser, han præsenterede, blev forbilledet for alle efterfølgende AOC-dekreter: Begrænsning af appellationens område, druesorter, brug, dyrkningsmetoder, minimale alkoholindhold, høst. Han kæmpede også for Les Côtes du Rhône, dette gamle navn der endelig opnåede anerkendelse og blev givet hævd. Baron le Roy deltog efterfølgende i stiftelsen af INAO, som han ledede fra 1947 til 1967. Siden da har kvalitetsgarantien med det mål for øje at opnå AOC-status været en motivationsfaktor for hele vindistriktet.

  See the appellations

  1930

  I 1930’erne blev den visionære Baron Le Roy appellationens forkæmper. Som vinavler i Châteauneuf du Pape kæmpede han for anerkendelsen af denne appellations karakteristika ad retslige veje, og han opnåede den i 1933.

 5. 5.

  Identitet og Historie

  ”Forestil dig! 250 km fra nord til syd, 250 kommuner… Rhône-dalens vingårde, det er en verden, der bør opleves, en omskiftelig og foranderlig verden, der slynger og snor sig rundt om en flydende akse: Rhônen, flodernes konge, der fører sten og historie med sig. Rhônen, den er bindestregen, det forenende element mellem disse kontrastfyldte jorder. Fra Vienne til Nîmes til Avignon, helt op Luberons grænser, på begge sider af flodens breder, er der et væld af steder at udforske og opleve.” Christophe Tassan, ”Flânerie dans le Vignoble de la Vallée du Rhône.”

  See Grape varieties
 6. 6.

  En historie fra flodbredden

  Rhône-dalen, der danner en vigtig korridor mellem middelhavsregionen og det nordlige Europa, udfolder sine vinmarker ud over seks departementer. Regionen henter sin styrke fra den frugtbare og kraftfulde Rhône-flod, der giver området dets karakter, samtidig med at den former landskabet. Dets appellationer, der er beliggende mellem Vienne og Avignon, langs med Massif Central og Alperne og i syd langs det blide Middelhav, henter deres styrke fra solen og vinden, der plejer og kærtegner dem, og fra alle vinavlernes viljestyrke og ønske om at producere kvalitetsvine og samtidig respektere miljøet. Disse vine, der er afpudset og inspireret af en stor mangfoldighed af druesorter og terroirer, forfører vinelskere og elegante damer og herrer over hele verden.